Utilizarea interfeţelor de programare ale sistemului MySQL

Solus

Membru
Staff member
Fondator BitArena
Moderator
Utilizator
Joined
Jul 6, 2018
Messages
469
Reaction score
85
Points
26
Location
Bucuresti
Website
www.bitarena.eu

Reputation:

• Introducere în programarea MySQL. Discută despre unele interfeţe de programare a aplicaţiilor disponibile sub MySQL si conţine o comparaţie generală a interfeţelor API pe care cartea le tratează în detaliu.
• Interfaţa API MySQL pentru C. Modul de scriere a programelor C folosind interfaţa API furnizată de biblioteca client inclusă în distribuţia MySQL.
• Interfaţa API pentru Perl DBI. Modul de scriere a scripturilor Perl folosind modulul DBI. Tratează scripturile autonome si scripturile CGI pentru programarea siturilor Web.
• Interfaţa API pentru PHP. Modul de utilizare a limbajului de scripting PHP pentru a scrie pagini Web dinamice, care obţin acces la bazele de date MySQL.

Administrarea sistemului MySQL

• Introducere în administrarea sistemului MySQL. Prezintă îndatoririle unui administrator de baze de date şi noţiunile pe care trebuie să le cunoaşteţi pentru a rula un sit performant.
• Catalogul de date MySQL. O examinare aprofundată a organizării şi conţinutului catalogului de date, regiunea în care MySQL stochează bazele de date si fişierele de stare.
• Administrarea generală a sistemului MySQL. Modul în care vă puteţi asigura că serverul dumneavoastră porneşte, respectiv se opreşte în mod adecvat atunci când sistemul dumneavoastră execută această operaţie. De asemenea, include instrucţiuni pentru configurarea conturilor de utilizator MySQL si discută despre întreţinerea fişierelor jurnal, despre strategiile de creare a copiilor de siguranţă, despre ajustarea serverelor si despre strategiile de realizare a copiilor de siguranţă, respectiv de refacere a bazelor de date.
• Securitate. Ceea ce trebuie să ştiţi pentru a proteja instalarea sistemului dumneavoastră MySQL împotriva intruşilor, atât contra altor utilizatori ai gazdei serverului, cât şi a clienţilor care se conectează prin reţea.
• întreţinerea şi repararea bazelor de date. Modul de a reduce posibilitatea de apariţie a dezastrelor printr-o întreţinere preventivă, precum şi metodele de a efectua refacerea în urma căderilor, dacă dezastrele survin în ciuda măsurilor dumneavoastră de pre-venire.

• Obţinerea şi instalarea programelor. De unde să vă procuraţi principalele instrumente descrise în carte si modul de instalare a acestora.
• Referinţă de tipuri de coloane. Descrierea tipurilor de coloane MySQL.
• Referinţă de operatori şi funcţii. Descrierea operatorilor şi a funcţiilor care se pot folosi pentru a scrie expresii în instrucţiunile SQL.
• Referinţă de sintaxă SQL. Descrierea fiecărei instrucţiuni SQL pe care MySQL oi poate înţelege.
• Referinţă de programe MySQL. Descrierea fiecărui program furnizat în distribuţia MySQL.
• Referinţă API C. Descrierea tipurilor de date şi a funcţiilor din biblioteca client C a sistemului MySQL.
• Referinţă API Perl DBI. Descrierea metodelor şi a atributelor furnizate de modulul Perl DBI.
• Referinţă API PHP. Descrieri ale funcţiilor furnizate de PHP pentru suportul MySQL.
• Instrumente utile produse de terţe părţi. O succintă trecere în revistă a unora dintre instrumentele disponibile pentru a vă ajuta să utilizaţi MySQL, cum sunt utilitarele de conversie a datelor sau utilitarele administrative.
• Furnizori de servicii Internet. Ce anume trebuie avut în vedere atunci când alegeţi un ISP care furnizează, acces MySQL. Ce anume trebuie avut în vedere atunci când funcţionaţi ca furnizor de servicii Internet care asigură clienţilor servicii MySQL.
Cum să citiţi această carte
Indiferent de porţiunea din carte pe care o citiţi la un moment dat, cel mai bine este să încercaţi exemplele pe măsură ce parcurgeţi cartea. Dacă MySQL nu este instalat în sistemul dumneavoastră, trebuie să îl instalaţi sau să rugaţi pe cineva să îl instaleze. Apoi, procuraţi-vă fişierele necesare pentru configurarea bazei de date demonstrative la care vom face referire pe parcursul cărţii. Anexa A, „Obţinerea si instalarea programelor", vă arată de unde vă puteţi procura toate acestea şi conţine instrucţiuni pentru instalarea lor.
Dacă nu aveţi nici cele mai elementare noţiuni privind MySQL sau SQL, începeţi de la capitolul l, „Introducere în MySQL si SQL". Acest capitol vă oferă o introducere de tip manual care vă prezintă fundamentele conceptelor privind MySQL şi SQL si vă oferă cele necesare pentru a putea parcurge restul cărţii. Apoi, treceţi la capitolul 2, „Lucrul cu date în MySQL", respectiv capitolul 3, „Sintaxa şi utilizarea SQL în MySQL", pentru a descoperi modul de descriere şi manipulare a datelor dumneavoastră, astfel încât să puteţi exploata caracteristicile sistemului MySQL pentru propriile dumneavoastră aplicaţii.
Dacă aveţi unele noţiuni de SQL, trebuie totuşi să citiţi capitolele 2 şi 3. Implementările SQL diferă şi veţi dori să ştiţi care sunt elementele distinctive ale implementării MySQL în raport cu alte implementări pe care, poate, le cunoaşteţi.
Dacă aveţi experienţă cu MySQL, dar aveţi nevoie de mai multe informaţii privind detaliile de efectuare a anumitor operaţii, puteţi folosi cartea ca pe o referinţă, căutând subiectele dorite în funcţie de necesităţi.
Dacă sunteţi interesat în a vă scrie propriile dumneavoastră programe pentru accesul la bazele de date MySQL, citiţi capitolele referitoare la API, începând de la capitolul 5, „Introducere în programarea MySQL". Dacă doriţi să generaţi o interfaţă bazată pe Web la bazele dumneavoastră de date pentru a facilita accesul la acestea sau, invers, pentru a furniza un back end de baze de date pentru situl dumneavoastră de Web în scopul de a vă îmbunătăţi situl cu un conţinut dinamic, examinaţi capitolele 7, „Interfaţa API pentru Perl DBI", respectiv 8, „Interfaţa API pentru PHP".
Dacă evaluaţi MySQL pentru a-1 raporta la sistemul dumneavoastră curent de gestiune a bazelor de date relaţionale, numeroase porţiuni ale cărţii vă vor fi de ajutor. Citiţi capi-j tolele referitoare la tipurile de date si la sintaxa SQL din Partea I pentru a compara' MySQL cu sistemul SQL cu care sunteţi obişnuit, capitolele de programare din Partea a Il-a dacă aveţi aplicaţii personalizate, respectiv capitolele despre administrare din Partea a III-a pentru a estima nivelul de suport administrativ necesar unei instalări a sistemului MySQL. Aceste informaţii sunt de asemenea utile dacă nu folosiţi în mod curent o bază de date, dar efectuaţi o analiză comparativă a sistemului MySQL şi a altor sisteme de baze de date, în scopul de a alege unul din ele.
Dacă doriţi acces la MySQL si căutaţi un furnizor de servicii Internet (ISP) care să-1 ofere, vezi Anexa J, „Furnizori de servicii Internet", pentru sugestii privind alegerea unui furnizor. De asemenea, această anexă conţine sfaturi pentru furnizorii de servicii care doresc să asigure MySQL pentru a-şi atrage noi clienţi sau pentru a-i Servi mai bine pe clienţii actuali.
Versiuni de programe tratate în această carte
în momentul scrierii acestor rânduri, versiunea curent stabilă de MySQL este seria de versiuni 3.22, iar seria 3.23 se află într-un proces de dezvoltare activă. Cartea se ocupă de ambele serii. Acolo unde anumite caracteristici nu există în versiunile anterioare (inclusiv seria 3.21), acest lucru este semnalat.
Pentru celelalte pachete principale de programe discutate aici, versiunile recente sunt suficiente pentru exemplele date în carte. Versiunile curente sunt:
Pachet Versiune
PerlDBI 1.13
Driver Perl DBI pentru MySQL l .22.xx (stabilă), l .23.xx (beta)
PHP 3.0.12 (4.0 se află la orizont)
Apache 1.3.9
CGLpm 2.56
Toate programele discutate în această carte sunt disponibile din Internet. Anexa A furnizează instrucţiuni pentru încărcarea în sistemul dumneavoastră a sistemului MySQL, a suportului pentru modulul Perl DBI, a limbajului PHP, a serverului Apache şi a limbajului CGI.pm. Această anexă mai conţine instrucţiuni pentru procurarea bazei de date demonstrative folosite în exemplele din carte, precum şi a programelor exemplu create în capitolele de programare.
Convenţii folosite în carte
Convenţiile tipografice folosite sunt următoarele:
Corpul de literă monospaţiat indică nume de gazde, nume de fişiere, nume de cataloage, comenzi, opţiuni si situri Web.

Acolo unde comenzile sunt indicate atunci când le introduceţi, caracterele aldine indică textul pe care îl introduceţi. Promptul indică modul de rulare a comenzii:
% Comanda este rulată ca utilizator UNIX obişnuit
# Comanda este rulată ca utilizator UNIX rădăcină (root)
C: \> Comanda este rulată în Windows
Corpul de literă cu caractere italice din comenzi indică locul unde trebuie să introduceţi o valoare la libera dumneavoastră alegere.
în instrucţiunile SQL, cuvintele cheie şi numele funcţiilor SQL sunt scrise cu caractere majuscule. Numele bazelor de date, ale tabelelor şi ale coloanelor sunt scrise cu caractere minuscule, în descrierile sintactice, parantezele drepte ([ ]) indică informaţii opţionale.
 
Top Bottom