Introducere în MySQL şi SQL

Anime

Membru
Staff member
Super Moderator
Joined
Jul 8, 2018
Messages
112
Reaction score
34
Points
28
Location
Timisoara
Website
bitarena.eu

Reputation:

Puterea unui sistem de baze de date intră în acţiune atunci când informaţiile pe care doriţi să le organizaţi si să le gestionaţi devin voluminoase sau complexe, astfel încât înregistrările dumneavoastră devin prea dificil de manipulat manual. Bazele de date pot fi folosite, desigur, de către mari corporaţii, care prelucrează milioane de tranzacţii zilnic. Dar chiar şi operaţiile la scară mică, care necesită o singură persoană pentru a întreţine informaţii de interes personal, pot necesita o bază de date. Nu este greu să ne gândim la situaţii încarc utilizarea unei baze de date poate fi benefică, deoarece nu trebuie să aveţi cantităţi imense de informaţii înainte ca acele informaţii să devină dificil de gestionat. Să ne gândim la următoarele situaţii:
• întreprinderea dumneavoastră de tâmplărie are numeroşi angajaţi. Trebuie să păstraţi înregistrările cu salariaţi si statele de plată astfel încât să ştiţi pe cine aţi plătit şi când aţi efectuat plata; de asemenea, trebuie să rezumaţi aceste înregistrări pentru a putea remite declaraţiile de venit autorităţilor, în vederea stabilirii impozitelor. De asemenea, trebuie să păstraţi evidenţa sarcinilor pe care compania dumneavoastră a fost angajată să le îndeplinească si salariaţii pe care i-aţi programat să lucreze la fiecare sarcină.
• Sunteţi administratorul unei reţele de depozite cu piese de schimb pentru autoturisme şi trebuie să ştiţi care sunt depozitele care dispun de o anumită piesă în inventar, astfel încât să puteţi onora comenzile clienţilor.
• Ca vânzător de jucării, sunteţi supus cu precădere unei cereri (dependente de capriciile cumpărătorilor) de articole pe care le puteţi transporta. Doriţi să ştiţi care este traiectoria curentă a vânzărilor pentru anumite articole, astfel încât să puteţi estima dacă să măriţi inventarul (pentru un articol care devine mai popular) sau dacă să-1 reduceţi (pentru a nu vă „înţepeni" cu un stoc foarte mare dintr-un produs care nu se mai vinde bine).
• Stiva de date de cercetare pe care le-aţi adunat în cursul mai multor ani trebuie să fie analizată în vederea publicării, pentru ca nu cumva dictonul „publică sau dispari" să devină epitaful carierei dumneavoastră. Doriţi să reduceţi mari cantităţi de date brute pentru a genera informaţii de sumar, precum şi să extrageţi subseturi selectate de observaţii în vederea unei analize statistice mai detaliate.
• Sunteţi un orator cunoscut, care călătoreşte prin ţară pentru a participa la numeroase tipuri de adunări, cum sunt festivităţile de absolvire, întâlnirile de afaceri, întruniri civice si convenţii politice. V-aţi adresat publicului de atâtea ori, încât este dificil să vă amintiţi ce anume aţi spus în fiecare loc unde aţi fost, deci aţi dori să păstraţi înregistrări ale discursurilor dumneavoastră trecute şi să le folosiţi pentru a vă ajuta în planificarea angajamentelor dumneavoastră viitoare. Dacă reveniţi într-un loc unde aţi mai vorbit, nu doriţi să ţineţi un discurs similar cu unul pe care 1-aţi mai ţinut în acel loc, iar o înregistrare a fiecărui loc pe unde aţi fost vă va ajuta să evitaţi repetările. De asemenea^ doriţi să reţineţi modul în care au fost receptate discursurile dumneavoastră. (Monologul dumneavoastră „De ce-mi plac pisicile" de la Metropolitan Kennel Club a fost oarecum un fiasco, deci nu vreţi să faceţi din nou aceeaşi greşeală, daqă reveniţi, acolo.)
Sunteţi un profesor care trebuie să-si păstreze evidenţa notelor date si a prezenţei la curs. De fiecare dată când daţi un test sau un chestionar, înregistraţi nota obţinută de
fiecare elev. Este destul de simplu să scrieţi notele într-un catalog, dar utilizarea ulterioară a notelor este o treabă dificilă. Preferaţi să evitaţi sortarea notelor de la fiecare test pentru a determina distribuţia notelor; de asemenea, preferaţi să nu adunaţi punctajele fiecărui elev atunci când determinaţi mediile finale de la sfârşitul perioadei de notare. Nici numărarea absenţelor fiecărui elev nu are nici un haz.
• Instituţia al cărei secretar sunteţi foloseşte un catalog al membrilor. (Instituţia poate avea orice profil: o societate profesională, un club, o companie cu depozite, o orchestră simfonică sau un club pentru întreţinerea condiţiei fizice.) în fiecare an, generaţi acest catalog în formă scrisă pentru membri, în funcţie de un document creat cu un procesor de texte pe care îl editaţi atunci când informaţiile despre membri se modifică.
V-aţi plictisit să folosiţi catalogul în acest mod, deoarece limitează modurile de utilizare a acestuia. Sortarea intrărilor în diferite moduri este dificilă si nu puteţi selecta cu uşurinţă numai anumite părţi ale fiecărei intrări (cum ar f i o listă alcătuită numai din nume si numere de telefon). Nici nu puteţi descoperi uşor un subset de membri, cum sunt aceia care trebuie să-si plătească în curând cotizaţia; dacă aţi putea, aţi elimina necesitatea de a căuta lunar în diferite rubrici pentru a-i găsi pe acei membri cărora trebuie să li se trimită înştiinţări pentru plata cotizaţiei.
De asemenea, doriţi efectiv să evitaţi să editaţi personal catalogul, dar bugetul societăţii este limitat, iar angajarea unei alte persoane este în afara oricărei discuţii. Aţi auzit despre „biroul fără hârtii" care ar rezulta din întreţinerea electronică a înregistrărilor, dar încă nu aţi „simţit" nici un avantaj al acestuia, înregistrările pentru fiecare membru sunt în format electronic dar, ironic, nu se află într-o formă care poate fi folosită cu uşurinţă în orice scop, mai puţin generarea de hârtii prin tipărirea catalogului membrilor!
Aceste scenarii variază de la situaţii care implică mari cantităţi de informaţii si până la cazuri cu un volum de informaţii relativ redus. Elementul comun este existenţa unor operaţii care pot fi efectuate manual, dar care pot fi executate mai eficient de către un sistem de baze de date.
Care sunt avantajele concrete pe care trebuie să le aşteptaţi din utilizarea unui sistem de baze de date precum MySQL? Aceasta depinde de necesităţile şi cerinţele dumneavoas- i tră specifice, iar acestea sunt extrem de variate, aşa cum s-a arătat în exemplele prece- j dente. Să examinăm un tip de situaţie care survine frecvent şi care astfel este destul de j reprezentativ pentru utilizarea bazelor de date.
Sistemele de gestiune a bazelor de date sunt frecvent utilizate pentru executarea unor operaţii cum sunt cele pentru care se folosesc fişierele (nu cele electronice - N.T.). într-adevăr, o bază de date este un fişier de mari dimensiuni din anumite puncte de vedere, dar un fişier cu un sistem de fişare încorporat. Păstrarea prin metode electronice a înregistrărilor prezintă câteva avantaje importante faţă de păstrarea manuală a înregistrărilor. De exemplu, i dacă lucraţi într-un birou în care sunt păstrate înregistrările clienţilor, iată câteva modalităţi în care MySQL vă poate ajuta:
• lîmp redus de fişare a înregistrării. Nu trebuie să căutaţi în sertarele fişierelor pentru a determina unde să puneţi o nouă înregistrare, „înmânaţi" înregistrarea sistemului de fişare si îi permiteţi să plaseze înregistrarea la locul potrivit pentru dumneavoastră.
Timp redus de regăsire a înregistrării. Când căutaţi înregistrări, nu căutaţi personal în fiecare înregistrare pentru a le găsi pe cele care conţin informaţiile dorite. Să presupunem că lucraţi într-un cabinet stomatologic. Dacă doriţi să trimiteţi înştiinţări tuturor pacienţilor care nu s-au prezentat la control de mai mult timp, cereţi sistemului de fişare să găsească înregistrările adecvate. Desigur, veţi proceda altfel decât dacă aţi vorbi cu o altă persoană. Acesteia i-aţi spune: „Fii amabil si află care sunt pacienţii care nu s-au prezentat la control în ultimele 6 luni." în faţa unei baze de date, emiteţi o incantaţie bizară:
SELECT nume, prenume, ultima_vizita FROM pacient WHERE ultima_vizita<DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL B MONTH) Această expresie vă poate intimida dacă nu aţi mai văzut-o niciodată, dar perspectiva de a obţine rezultate în câteva secunde, fără a mai căuta o oră încheiată, ar trebui să fie atrăgătoare, (în orice caz, nu vă îngrijoraţi. Bălmăjeala aia stranie nu vă va mai părea ciudată pentru multă vreme. De fapt, veţi înţelege exact ce înseamnă când veţi termina de citit acest capitol.)
• Ordine de regăsire flexibilă. Nu trebuie să regăsiţi înregistrări în funcţie de ordinea fixă în care le stocaţi (în funcţie de numele de familie al pacientului, de exemplu). Puteţi cere sistemului de fişare să extragă înregistrări sortate în orice ordine preferaţi: după numele de familie, numele companiei de asigurări, data ultimei vizite şi altele.
• Format flexibil al datelor de ieşire. După ce aţi descoperit înregistrările care vă interesează, nu trebuie să copiaţi informaţiile manual. Puteţi cere sistemului de fişare să genereze automat o listă. Uneori doriţi numai să tipăriţi informaţiile. Alteori, doriţi să le folosiţi într-un alt program. (De exemplu, după ce generaţi lista cu pacienţii întârziaţi la control, puteţi insera această informaţie într-un procesor de texte care tipăreşte note pe care le puteţi trimite acestor pacienţi.) Sau vă interesează numai informaţii de sumar, cum ar fi numărul înregistrărilor selectate. Nu trebuie să le număraţi personal; sistemul de fişare poate genera automat sumarul.
• Acces simultan la înregistrări pentru mai mulţi utilizatori. Cu înregistrările tipărite, dacă două persoane doresc să caute o înregistrare în acelaşi timp, a doua persoană trebuie să aştepte ca prima să pună înregistrarea înapoi. MySQL oferă posibilitatea accesului de către mai mulţi utilizatori, astfel încât amândoi să poată avea acces simultan la înregistrare.
• Acces de la distanţă la înregistrări şi transmiterea electronică a acestora, înregistrările tipărite vă impun să vă aflaţi în punctul de amplasare a acestora, sau trebuie ca o persoană să execute copii ale înregistrărilor si să vi le trimită, înregistrările electronice creează posibilitatea de acces de la distanţă la înregistrări sau posibilitatea de transmitere electronică a acestora. Dacă grupul dumneavoastră de medici stomatologi are asociaţi în filiale, aceşti asociaţi pot avea acces la înregistrările dumneavoastră de la sediile proprii. Nu trebuie să le trimiteţi copii prin curier. Dacă o persoană care are nevoie de înregistrări nu dispune de acelaşi tip de program de baze de date ca dumneavoastră, dar are un program de poştă electronică, puteţi selecta înregistrările dorite şi le puteţi trimite conţinutul pe cale electronică.
 
Top Bottom