PHP Avansat

PEAR, Smarty, ADOdb, OOP, PHP 5, XML, UML, Şabloane de proiectare, PHP-GTK.
Nu sunt subiecte în acest forum.
Sus Jos